maandag 6 mei 2013

Tips voor goedkoop drukwerk maken

Zowel particulieren als bedrijven hebben regelmatig drukwerk nodig. Vooral bedrijven! Denk aan briefpapier, visitekaartjes, enveloppen, folders, flyers. Noem het allemaal maar op. Het laten maken van drukwerk en het laten maken van een foto op canvas is een van de typische dingen waar een bedrijf echt op kan bezuinigen.

In dit artikel laten we je tips zien waarmee je goedkoop drukwerk kunt laten maken per item. We gaan hierbij uit van de zakelijke kant.

Tips voor goedkoop drukwerk

 • Goedkoop briefpapier: Ontwerp zelf een logo en laat dit op al je drukwerk terugkomen. Hoe dunner het papier, hoe goedkoper het drukwerk wordt. Uiteraard wordt de kwaliteit wel minder. 
 • Goedkope enveloppen: Enveloppen zijn er met venster, zonder venster, met plakrand en zonder plakrand. De ene envelop is hierdoor goedkoper dan de andere. Vind jij het voldoende om alleen je logo op je goedkope drukwerk enveloppen te hebben? Dan kan dat natuurlijk. Je kan een envelop ook (gedeeltelijk) aan de binnenkant laten bedrukken. Hier wordt het minder goedkoop van. 
 • Goedkope visitekaartjes: Veel bedrijven adverteren met goedkoop drukwerk en dan met name met goedkope visitekaartjes. Maak hier gebruik van. Het zelf printen van visitekaartjes is vaak duurder en erg tijdrovend!
 • Goedkope flyers: Wil jij goedkoop drukwerk op het gebied van flyers? Houdt dan rekening met het kleurgebruik, het papiermateriaal enzovoort.
 • Goedkope folders: Worden jouw folders echt informatief? Dan moet je je afvragen of je hier wel al te veel op wilt bezuinigen. Uiteraard is het afhankelijk van de boodschap wat het drukwerk moet overbrengen. Hoe goedkoper de folder, hoe minder kwalitatief het oogt.

Voorbeelden van drukwerk

Waar kan u drukwerk zoal voor gebruiken? Verkoopt u bijvoorbeeld
 • houten strandstoelen
 • donzen dekbed
 • electrische fietsen
 • scooters of
 • auto´s
Dan kan het verspreiden van drukwerk in de omgeving van uw bedrijf uw omzet  flink vergroten.

zondag 6 mei 2012

Tips bij keuze strafrechtadvocaat

Schakel de strafrechtadvocaat Groningen in indien u wordt gedaagd voor het gerecht. Het strafrecht behelst alle rechtsregels aangaande:
 • gedragingen van personen welke strafwaardig worden geacht;
 • welke straffen kunnen worden opgelegd passende bij de strafwaardige gedragingen;
 • en op welke manier kan worden gekomen tot de realisatie van de strafoplegging behorende bij die gedragingen.
Het strafrecht bepaalt dus de sanctie indien men op een onjuiste manier handelt danwel iets nalaat te doen. Binnen het civiele recht gaat men in op het aansprakelijkheidsrecht, echter binnen het strafrecht staat het bestraffen van de veroorzaker voorop. Het kan daarbij zijn dat de gedaagde eveneens gehoord wordt, echter de gedaagde kan zich op het zwijgrecht beroepen. Om uw zaak ook goed verdedigd te hebben binnen het strafrecht dient u de strafrechtadvocaat Groningen in de arm te nemen.

Onder verdeling binnen het strafrecht

In het strafrecht worden twee vormen van recht onderscheiden. Het strafrecht bestaat uit:
 • het materiële strafrecht: dit beschrijft alle strafbare feiten en de daaraan gerelateerde straf hoogte. Deze staan omschreven in het Wetboek van Strafrecht oftewel Sr;
 • het formele strafrecht oftewel het strafprocesrecht waarin de procedurele spelregels opgenomen zijn welke binnen het materiële strafrecht worden toegepast. Deze staan omschreven in het Wetboek van Strafvordering oftewel Sv.

 Laat u binnen het strafrecht goed vertegenwoordigen, aangezien het Openbaar Ministerie u wil bestraffen.

Betekenen dagvaarding

Omdat u voor het straf gerechtshof moet verschijnen, wordt u een dagvaarding gegeven. De wordt u verstrekt binnen het strafrecht door de gerechtsdeurwaarder. Zodra u de dagvaarding is overhandigd – dit wordt ook wel betekenen van de dagvaarding genoemd – wordt daartoe een Akte van Betekening opgesteld als bewijs dat u de dagvaarding heeft ontvangen. Dit is dan ook een onderdeel van de rechtszaak waarbij de geldende termijnen voor het voorkomen van de zaak bij de rechter in acht moet worden genomen. De gedaagde heeft namelijk zeven dagen de tijd om zelf voorbereidingen te treffen aangaande de ten laste legging en daartoe dient u de advocaat voor strafrecht Groningen in te schakelen.

Procedure fouten binnen strafrecht

Het verkrijgen van bewijs aangaande uw gedragingen dient uiteraard op een rechts geldelijke manier verkregen zijn door het Openbaar Ministerie. Daartoe zijn procedures opgesteld binnen de Wetboek van Strafvordering. Het Openbaar Ministerie dient zich te houden aan die regels. Kan echter geconstateerd worden dat bewijs onrechtmatig door bijvoorbeeld de politie is verkregen, dan kan dat bewijs nietig worden verklaard. Dat kan dan ook betekenen dat u als gedaagde door het vervallen van de bewijslast vrijkomt. Legitimiteit van bewijslast is binnen de Nederlandse rechtsstaat uitermate belangrijk, en dus laat u de procedure van het verkrijgen daarvan ook controleren. Kan worden geconstateerd dat de “onpartijdigheid” van de rechter ter sprake komt, dan kan u via de strafrecht advocaat de rechter wraken. Laat u bijstaan door de strafrecht advocaat Groningen zodat uw belangen optimaal behartigd en verdedigd worden.

Strafmaatregel

U bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Daartoe dient het Openbaar Ministerie legitiem bewijslast aan te dragen om aan te tonen dat u schuldig bent aan de binnen de dagvaarding gestelde feiten. Binnen het juridisch systeem is het zo dat u recht heeft op hoor en wederhoor. De onpartijdige rechter dient te luisteren naar alle argumenten van beide partijen. Het is namelijk de vraag:
 • of u werkelijk schuldig bent aan de ten laste legging;
 • of er anderen bij de gepleegde feiten betrokken zijn geweest;
 •  is de ten laste legging feitelijk uw schuld, of is er sprake van onjuiste bewijsvoering;
 • of u daarbij toerekeningsvatbaar bent;
 • enzovoorts.
Vele aspecten kunnen de voortgang van een rechtszaak beïnvloeden en alles heeft dan ook invloed op de hoogte van de eventuele strafmaat danwel vrijspraak. Laat u goed ondersteunen door de strafrechtadvocaat Groningen, zodat uw zaak tot vrijspraak of een verminderde strafmaat leidt.

Rijbewijs ingevorderd

Is uw rijbewijs ingevorderd? Dan het u te maken met het strafrecht. Indien u uw rijbewijs kwijt bent, kan een strafrecht advocaat u helpen.

Tips voor ondernemers over huurrecht

Als ondernemer heb je te maken met een heleboel afspraken en regeltjes. Je hebt onder andere te maken met huurrecht. Vaak huur je namelijk een pand waar dat je onderneming zich bevindt. Daarnaast heb je verschillende klanten die van je diensten gebruik maken. Om je onderneming te kunnen behouden, moeten deze klanten voor de geleverde diensten betalen. Als onderneming zul je een keer te maken krijgen met wanbetalers. Voor deze en andere klachten waar een onderneming mee kan kampen, is het handig om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan voor je uitzoeken hoe de vork in zijn steel zit en zorgen dat de vervelende kwesties op een normale manier afgehandeld worden.

Een incasso

Wanneer je een onderneming bent, heb je te maken met klanten. Deze klanten willen gebruik maken van jouw onderneming en daar uiteraard voor moeten betalen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, je wilt immers wel een beloning voor je diensten, kan een advocaat voor je nagaan hoe betrouwbaar de klant is. Heeft de klant wel genoeg geld om voor je diensten te kunnen betalen? En hoe zit het met de betalingsgeschiedenis van deze klant? Wanneer iemand al meerdere achterstanden heeft, is het niet verstandig om met deze persoon in zee te gaan. Een advocaat zal niet van ieder klein klantje nagaan of het een betrouwbare klant is of niet. Vaak zijn het de grote klanten die nagegaan worden zodat je straks niet een gat hebt in je balans.

Contracten opstellen

Vaak heb je in je onderneming te maken met contracten. Niet alleen de arbeidscontracten van je werknemers, maar ook afspraken met je klanten komen in een contract. Je advocaat kan je helpen bij het maken van een contract. Het is verstandig om zoveel mogelijk afspraken duidelijk verwoord te hebben in een contract. Dit kan moeilijkheden voorkomen op de lange termijn omdat er dan altijd terug gegrepen kan worden naar de afspraken die in het contract zijn gemaakt. De afspraken moeten natuurlijk wel op de juiste manier gebruikt worden door beide partijen, de advocaat kan daar ook op toezien en er een toelichting bij geven wanneer dat nodig is.

Huurcontract

Als onderneming heb je te maken met een huurcontract. Je verhuurt een pand of je huurt een pand. In beide gevallen ben je ook gebonden aan regeltjes. Je advocaat kan je ook hierover adviseren. Hetzij over de huurprijs, hetzij over de duur van de huurovereenkomst. Het is uitermate belangrijk dat je duidelijke afspraken hebt over het pand dat je huurt of verhuurt. Niemand wil op straat komen te staan met zijn bedrijf. Een dak boven je hoofd is fijn voor je eigen imago en voor je werknemers. Daarnaast kan een goed contact met je verhuurder of huurder zinvol zijn op een later tijdstip.

In de schuldsanering

Meer dan genoeg ondernemingen hebben te maken met een faillissement. Bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid. Dit kan voorkomen omdat er veel wanbetalers zijn, daarnaast kan het ook komen omdat 1 van je klanten nog iets tegoed heeft wat je op dat moment niet kunt leveren. Een advocaat kan in zo’n geval bemiddelen. Het kan wanbetalers benaderen en met hen duidelijke afspraken maken over de manier van betalen en de termijn waarop alles binnen moet zijn. Om je onderneming te redden kan een huurrecht advocaat ook afspraken maken met de klanten die nog iets van jouw onderneming te goed hebben. Veel klanten zullen instemmen met afspraken wanneer er een advocaat bij betrokken is.

Advocaat No Cure No Pay

Schakel de No Cure No Pay advocaat in en u kunt als onderneming altijd de beste juridische adviezen en oplossingen binnen een kort tijdsbestek verwachten. De advocaat op No Cure No Pay basis lost namelijk het juridische probleem voor u als onderneming eerst op, waarna de advocaat wordt vergoed. Dit kan zijn middels:
 • de advocaat ontvangt een deel van de gewonnen rechtszaak opbrengsten;
 • de advocaat ontvangt een salaris nadat de juridische strijd is gewonnen.
De essentie daarbij is altijd dat de Advocaat op No Cure No Pay basis wordt vergoed pas als het komt tot een overwinning. Om ook uw juridische zaken als ondernemer goed voor elkaar te krijgen neemt u de advocaat op No Cure No Pay basis.

Advisering bij opzetten onderneming

Aan het opzetten van een onderneming zitten uiteraard juridische haken en ogen. De advocaat No Cure No Pay neemt graag samen met u de juridische stappen welke genomen moeten worden om een betrouwbare juridisch correcte onderneming op te zetten:
 • wie dragen de verantwoordelijkheid binnen de onderneming en;
 • hoe worden de taken binnen de onderneming onder de bestuurders verdeeld;
 • wat voor type onderneming wordt opgestart. Afhankelijk van de inbreng van vermogen kan worden bepaald om een Eenmanszaak, VoF, NV of BV op te starten. Bij de laatste twee vormen is het eveneens zo dat er een rechtspersoonlijkheid in het leven wordt geroepen. Start uw onderneming op door de inzet van de advocaat op No Cure No Pay basis.

Advisering bij verbintenissen

U als onderneming dient vrijwel dagelijks contracten af te sluiten tussen:
 • u als leverancier en de afnemer;
 • u als afnemer van een grondstoffen of product leverancier;
 • u als huurder of koper van een pand;
 • maar u gaat ook arbeidscontracten aan met uw werknemers en personeel;
 • enzovoorts.
U draagt als onderneming veel verantwoordelijkheid en dus dienen de afsloten contracten ook juridisch te kloppen. Wat is er afgesproken en wat moet er concreet in de verbintenissen of contracten worden aangegeven zodoende dat uw onderneming het minste risico loopt. Laat uw contracten controleren op juridische correctheid door de advocaat No Cure No Pay.Een bedrijfsjurist weet raad.

Management Buy Out/ In

Er kan eveneens sprake zijn van een Management Buy Out of Buy in zodoende dat het management of de bestuurders daarvan worden vervangen. De bestuurders van het bedrijf worden uitgekocht, of u laat zich inkopen. Daartoe dienen uiteraard concrete afspraken te worden gemaakt tussen de oude en nieuwe bestuurders van de onderneming. In het geval dat er een aandelen overdracht geschiedt danwel dat de complete onderneming moet worden gekocht dan doet u er altijd goed aan om een opdracht daarbij te verstrekken aan de advocaat op No Cure No Pay basis. Zodoende bent u er als inkopende/ verkopende partij er zeker van dat uw belangen goed behartigd worden. Let wel dat u door een onafhankelijk specialist een due diligence analyse laat uitvoeren waarmee de risico’s en kansen middels een boeken onderzoek worden duidelijk gemaakt. Schakel mkb advocaat op No Cure No Pay basis in en uw weet dat uw belangen als onderneming goed worden behartigd zonder dat u daarbij financieel risico loopt.

Tot slot

Een arbeidscontract opzeggen kan soms ook op no cure no pay basis.

Tips voor gezond slank zijn

Sense Bio HCG zorgt ervoor dat u snel afvalt, waarnaast Sense u bijbrengt hoe u gezond slank bent en blijft. Dat is de essentie van Sense, zodat u zonder te jojo-en langdurig na het afvallen met Bio HCG op een stabiel gewicht op een gezonde manier door het leven gaat. U valt daartoe eerst het teveel aan vetten hangend aan uw lichaam af, waarna u door het volgen van gezonde Sense recepten weet wat gezond is voor uw slanke lichaam. Om stevig af te vallen zonder moeite te doen maakt u handig gebruik van Sense Bio HCG. Ook u kunt langdurig gezond, strak en slank zijn.

Gezond slank worden de kuur

Voordat u slank bent, moet u eerst slank worden. Dit doet u handig middels de inname van de Sense Bio HCG kuur. Een licht dieet doet de rest. Sense heeft de eigenschappen van het menselijke HCG hormoon gebruik gemaakt, waarmee een veilige afval methode is ontwikkeld. Omdat u middels het Sense dieet geen aanvullende calorieën en vetten binnen krijgt betekent het gebruik van het Bio HCG dieet dat u simpelweg gaat afslanken. Zodoende kunt u op een gezonde manier veel gewicht verliezen waarmee u gezond slank wordt. Om ook gezond slank te worden neemt u Sense Bio HCG zodat u ook snel merkt wat voor een geweldig effect Sense Bio HCG op uw lichaam heeft.

Gezond slank worden het dieet

Naast de Bio HCG kuur volgt u een licht dieet waarmee u geen vetten en koolhydraten toevoegt aan het lichaam. Het lichaam voorziet u al van voldoende energie uit opgeslagen vetten. Het lichte Sense dieet bestaat dan ook voornamelijk uit eiwitten. Eiwitten zijn essentieel voor de ondersteuning van vele essentiële lichaams functies waarnaast eiwitten eveneens de eigenschap hebben om u langdurig een vol gevoel te geven. Neemt u de Bio HCG kuur en volgt u de adviezen binnen het Sense dieet op, dan wordt ook u op een gezonde manier slank.

Gezond slank zijn en blijven

U bent stevig afgevallen en het resultaat is verbluffend. U ziet er geweldig uit. Het lichaam gaat na het stop zetten van de Bio HCG kuur weer voeding omzetten in energie en dus gaat u meer eten. Om gezond slank te zijn dient u te leren wat voor eten geschikt is voor een gezond lichaam. Sense heeft daartoe en reeks aan heerlijke recepten klaar liggen op basis waarvan u gezonde vullende gerechten kunt bereiden en serveren. Volgt u de recepten van Sense enkele weken dan weet u automatisch wat gezond is voor uw lichaam. Met de gezonde recepten van Sense behoudt u dan ook een stabiel lichaams gewicht.

U bent gezond en slank

Na de Sense Bio HCG kuur en balanceer fase ziet u er geweldig slank uit en waarnaast u uw zelfvertrouwen verdienstelijk heeft terug gekregen. U heeft veel kilo’s verloren en daarmee is uw lichaam behoorlijk veranderd. Met deze afgeslankte versie van uzelf, ziet u uw privéleven maar ook uw werkende bestaan veranderen. Relationeel kan er dan ook wel het een en ander gaan veranderen. Om ook uw eigen slanke stralende ik tevoorschijn te halen, maakt u handig gebruik van Sense Bio HCG. na het afslanekn kan u beginnen met rimpels wegwerken.

Tips bij Cinderella zomerdekbed kopen

Wilt u echt lekker slapen? Tederzacht slapen doet u met het Cinderella zomerdekbed. Door de open structuur van de vulling is het Cinderella zomerdekbed heerlijk ademend, en dus heeft u het nooit te warm onder de Cinderella zomerdekbed. Dit dekbed heet niet voor niks het Cinderella zomerdekbed aangezien iedereen net als een prinsesje heerlijk comfortabel onder de vederlichte Cinderella zomerdekbed kan slapen. Neem de Cinderella zomerdekbed en u komt gegarandeerd op een fijne en tedere manier de nacht door. Dat is waar de kwaliteit van de Cinderella zomerdekbed dekens voor staat. Kijk dan ook in ons assortiment voor de laatste Cinderella zomerdekbed aanbiedingen, zodat ook u op een prijsbewuste manier een prachtige Cinderella zomerdekbed in huis haalt.

Vier seizoenen Cinderella

Het Cinderella zomerdekbed kunt u binnen de vier seizoenen dekbed van Cinderella verkrijgen. Gedurende de zomer ligt u heerlijk comfortabel onder het zomer deel van de vier seizoenen Cinderella dekbed deken. Wordt het winter dan voegt u het zomer Cinderella dekbed deel samen met het dikkere herfst deel. Daarmee wordt een dik pakket hoog isolerende Cinderella dekbed deken gemaakt waarmee u heerlijk knus en warm de wintermaanden doorkomt. Ook u kunt profiteren van de Cinderella zomerdekbed deken als onderdeel van de vier seizoenen Cinderella dekbed. Lekker slapen kunt u met een simpele aankoop het gehele jaar.

De enkele Cinderella zomerdekbed

Ook u kunt de Cinderella dekbed ook als enkele zomer dekbed variant verkrijgen. Zodoende kunt u de meest geschikte dekbed uitkiezen zodat u de zwoele zomer nachten in de zomer maanden goed doorkomt. Ook u kunt lekker slapen tijdens de warme zomer nachten door een passende Cinderella zomerdekbed te nemen. Door de geringe hoeveelheid dons vulling voelt de Cinderella zomerdekbed uitermate zacht en licht aan. Het voelt praktisch niet of u een deken over u heeft. Maar toch is het zo dat we graag iets over ons lichaam heen willen hebben, om toch lekker te kunnen slapen. Dan is de Cinderella zomerdekbed uiteraard een uitkomst. Ook u kunt lekker slapen tijdens de zomer nachten door daartoe nu het Cinderella zomerdekbed te nemen.

Cinderella vulling van dons

De Cinderella zomerdekbed is gevuld met dons van de eend of gans, eventueel een combinatie daarvan. Dit betekent dat de Cinderella zomerdekbed de lichtgewicht dekbed bij uitstek is. Licht slapen, met een heerlijke normale temperatuur in bed, dat is waar het om gaat. Ieder persoon heeft zo zijn eigen lichaams warmte profiel, echter tijdens de zwoele zomer maanden heeft u echt een lichte met ganzen dons gevulde Cinderella zomerdekbed deken nodig. Slaap lekker met de heerlijke Cinderella zomerdekbed deken en wordt ’s ochtends als herboren wakker. Profiteer dan ook van de geweldige eigenschappen van de Cinderella zomerdekbed deken door bij ons uw eigen Cinderella zomerdekbed deken te bestellen.

Cinderella voor kwaliteit

De Cinderella dekbed lijn wordt gemaakt van hoog waardig materiaal en wordt bewerkt door ervaren dekbed deskundigen. U bent daarmee verzekerd van een duurzaam product voor het slapen gaan, waarmee u zondermeer langdurig plezier van zult hebben. Geniet dan ook van de hoge kwaliteits dekbed dekens van Cinderella en kom de zomerse nacht goed door met uw eigen Cinderella zomerdekbed deken. Lekker slapen kan dan ook tijdens de zwoele nachten. Probeer de vederlichte ademende Cinderella zomerdekbed deken en u wilt niet meer anders. Bestel het voordelig bij de dekbed groothandel. Bijvoorbeeld een echt Texeler dekbed.

Tips bij uw keuze voor notariskantoor in Amsterdam

Bij het notariskantoor Amsterdam kunt u al uw akten officieel laten passeren en registreren tegen een schappelijke prijs. U kunt dan ook bij het notariskantoor Amsterdam voor een legio aan akten aankloppen, zodat uw belangen, rechten en plichten jegens een tweede of meerdere partijen concreet worden vastgelegd. Daarmee weet iedereen dan ook wat er gedaan moet worden. Bij het notariskantoor Amsterdam kunt u terecht voor onder andere de volgende akten:
 • oprichtings akten voor ondernemingen met meer dan één bestuurder of eigenaar;
 • hypotheek- en overdrachtsakten;
 • samenlevingscontracten en testamenten;
 • huwelijkse voorwaarden.
 • Voorbeeld samenlevingscontract
Laat u informeren door het notariskantoor Amsterdam indien u uw belangen behartigd wilt hebben. Ook bij hoger beroep aantekenen.

Akten voor ondernemers

U wilt een onderneming opstarten conform het vennootschapsrecht waarbij u mogelijk een rechtspersoonlijkheid creëert. Dit betekent dat u met meerdere bestuurders een onderneming gaat voeren en dus dienen de onderlinge verhoudingen vastgelegd worden.
 • hoeveel kapitaal brengt iedere bestuurder in, wel of niet bij uitgave van aandelen;
 • wordt er kapitaal van buitenaf aangetrokken;
 • welke rol spelen de verschillende bestuurders binnen de onderneming;
 • wat is de doelstelling van de onderneming;
 • wat is de naam van de onderneming en waar is het gevestigd, enzovoorts.
Leg uw belangen binnen de onderneming concreet vast en schakel daartoe het notariskantoor Amsterdam in.

Akten bij aankoop pand

Voor de aankoop van een pand in de zakelijke of private markt dient daartoe een overdrachtsakte te worden opgesteld, welke na het voltooien van de financiering via de notaris wordt bekrachtigd. Voor de financiering van het pand kan eigen kapitaal aangewend worden maar het kan ook via een hypotheeklening verstrekt worden.
 • De hypotheekakte legt vast hoe de hypotheek lener kapitaal leent bij een hypotheek verstrekker, en hoeveel rente daartoe per maand moet worden vergoed. Ook wordt aangegeven op welke manier wordt gewerkt aan de aflossing daarvan. De hypotheek is daarbij verstrekt met de woning als borg. Bij een eventuele betalings achterstand heeft de hypotheek verstrekker het recht om de woning te verkopen;
 • De overdrachtsakte legt vast welk pand wordt overgedragen. De oude eigenaar levert daarbij aan de nieuwe eigenaar het pand nadat de financiering rond is en nadat de akten zijn ondertekend. Het notariskantoor Amsterdam regelt uw overdracht van eigenaarschap middels officiële registratie.

Akten in de privé sfeer

Tussen twee partners dienen eveneens afspraken te worden gemaakt. Dit kan mondeling echter het één en ander schriftelijk vastleggen is beter. Dit is trouwens een vereiste indien u een woning wilt aanschaffen, omdat duidelijk moet zijn dat u samen woont en de gezamenlijke huishoudelijke kosten moeten dragen. Bent u niet getrouwd dan dient u een samenlevingscontract op te stellen zodat de verdeling van de kosten maar ook boedel is geregeld. Wilt u elkaars erfgenaam zijn dan dient u tevens een testament op te laten stellen. Bent u getrouwd of u gaat trouwen dan kunt u ook huwelijkse voorwaarden opstellen, waarmee bepaald vermogen of boedel als niet gezamenlijk bezit wordt beschouwd. Via verschillende akten kunt u dan ook binnen de privé sfeer de uitgangspunten van het partnerschap neerleggen zodat beide partijen weten wat elkaars rechten en plichten zijn. Regel uw belangen goed door akten te laten passeren bij het notariskantoor Amsterdam. Zoekt u een notaris of advocaat in de buurt van Amsterdam? Denk dan eens aan een advocaat Leeuwarden. Veel advocaten Leeuwarden hebben een samenwerkingsverband met een advocaat of notaris in Amsterdam.