zondag 6 mei 2012

Tips bij keuze strafrechtadvocaat

Schakel de strafrechtadvocaat Groningen in indien u wordt gedaagd voor het gerecht. Het strafrecht behelst alle rechtsregels aangaande:
 • gedragingen van personen welke strafwaardig worden geacht;
 • welke straffen kunnen worden opgelegd passende bij de strafwaardige gedragingen;
 • en op welke manier kan worden gekomen tot de realisatie van de strafoplegging behorende bij die gedragingen.
Het strafrecht bepaalt dus de sanctie indien men op een onjuiste manier handelt danwel iets nalaat te doen. Binnen het civiele recht gaat men in op het aansprakelijkheidsrecht, echter binnen het strafrecht staat het bestraffen van de veroorzaker voorop. Het kan daarbij zijn dat de gedaagde eveneens gehoord wordt, echter de gedaagde kan zich op het zwijgrecht beroepen. Om uw zaak ook goed verdedigd te hebben binnen het strafrecht dient u de strafrechtadvocaat Groningen in de arm te nemen.

Onder verdeling binnen het strafrecht

In het strafrecht worden twee vormen van recht onderscheiden. Het strafrecht bestaat uit:
 • het materiële strafrecht: dit beschrijft alle strafbare feiten en de daaraan gerelateerde straf hoogte. Deze staan omschreven in het Wetboek van Strafrecht oftewel Sr;
 • het formele strafrecht oftewel het strafprocesrecht waarin de procedurele spelregels opgenomen zijn welke binnen het materiële strafrecht worden toegepast. Deze staan omschreven in het Wetboek van Strafvordering oftewel Sv.

 Laat u binnen het strafrecht goed vertegenwoordigen, aangezien het Openbaar Ministerie u wil bestraffen.

Betekenen dagvaarding

Omdat u voor het straf gerechtshof moet verschijnen, wordt u een dagvaarding gegeven. De wordt u verstrekt binnen het strafrecht door de gerechtsdeurwaarder. Zodra u de dagvaarding is overhandigd – dit wordt ook wel betekenen van de dagvaarding genoemd – wordt daartoe een Akte van Betekening opgesteld als bewijs dat u de dagvaarding heeft ontvangen. Dit is dan ook een onderdeel van de rechtszaak waarbij de geldende termijnen voor het voorkomen van de zaak bij de rechter in acht moet worden genomen. De gedaagde heeft namelijk zeven dagen de tijd om zelf voorbereidingen te treffen aangaande de ten laste legging en daartoe dient u de advocaat voor strafrecht Groningen in te schakelen.

Procedure fouten binnen strafrecht

Het verkrijgen van bewijs aangaande uw gedragingen dient uiteraard op een rechts geldelijke manier verkregen zijn door het Openbaar Ministerie. Daartoe zijn procedures opgesteld binnen de Wetboek van Strafvordering. Het Openbaar Ministerie dient zich te houden aan die regels. Kan echter geconstateerd worden dat bewijs onrechtmatig door bijvoorbeeld de politie is verkregen, dan kan dat bewijs nietig worden verklaard. Dat kan dan ook betekenen dat u als gedaagde door het vervallen van de bewijslast vrijkomt. Legitimiteit van bewijslast is binnen de Nederlandse rechtsstaat uitermate belangrijk, en dus laat u de procedure van het verkrijgen daarvan ook controleren. Kan worden geconstateerd dat de “onpartijdigheid” van de rechter ter sprake komt, dan kan u via de strafrecht advocaat de rechter wraken. Laat u bijstaan door de strafrecht advocaat Groningen zodat uw belangen optimaal behartigd en verdedigd worden.

Strafmaatregel

U bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Daartoe dient het Openbaar Ministerie legitiem bewijslast aan te dragen om aan te tonen dat u schuldig bent aan de binnen de dagvaarding gestelde feiten. Binnen het juridisch systeem is het zo dat u recht heeft op hoor en wederhoor. De onpartijdige rechter dient te luisteren naar alle argumenten van beide partijen. Het is namelijk de vraag:
 • of u werkelijk schuldig bent aan de ten laste legging;
 • of er anderen bij de gepleegde feiten betrokken zijn geweest;
 •  is de ten laste legging feitelijk uw schuld, of is er sprake van onjuiste bewijsvoering;
 • of u daarbij toerekeningsvatbaar bent;
 • enzovoorts.
Vele aspecten kunnen de voortgang van een rechtszaak beïnvloeden en alles heeft dan ook invloed op de hoogte van de eventuele strafmaat danwel vrijspraak. Laat u goed ondersteunen door de strafrechtadvocaat Groningen, zodat uw zaak tot vrijspraak of een verminderde strafmaat leidt.

Rijbewijs ingevorderd

Is uw rijbewijs ingevorderd? Dan het u te maken met het strafrecht. Indien u uw rijbewijs kwijt bent, kan een strafrecht advocaat u helpen.

Tips voor ondernemers over huurrecht

Als ondernemer heb je te maken met een heleboel afspraken en regeltjes. Je hebt onder andere te maken met huurrecht. Vaak huur je namelijk een pand waar dat je onderneming zich bevindt. Daarnaast heb je verschillende klanten die van je diensten gebruik maken. Om je onderneming te kunnen behouden, moeten deze klanten voor de geleverde diensten betalen. Als onderneming zul je een keer te maken krijgen met wanbetalers. Voor deze en andere klachten waar een onderneming mee kan kampen, is het handig om een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan voor je uitzoeken hoe de vork in zijn steel zit en zorgen dat de vervelende kwesties op een normale manier afgehandeld worden.

Een incasso

Wanneer je een onderneming bent, heb je te maken met klanten. Deze klanten willen gebruik maken van jouw onderneming en daar uiteraard voor moeten betalen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, je wilt immers wel een beloning voor je diensten, kan een advocaat voor je nagaan hoe betrouwbaar de klant is. Heeft de klant wel genoeg geld om voor je diensten te kunnen betalen? En hoe zit het met de betalingsgeschiedenis van deze klant? Wanneer iemand al meerdere achterstanden heeft, is het niet verstandig om met deze persoon in zee te gaan. Een advocaat zal niet van ieder klein klantje nagaan of het een betrouwbare klant is of niet. Vaak zijn het de grote klanten die nagegaan worden zodat je straks niet een gat hebt in je balans.

Contracten opstellen

Vaak heb je in je onderneming te maken met contracten. Niet alleen de arbeidscontracten van je werknemers, maar ook afspraken met je klanten komen in een contract. Je advocaat kan je helpen bij het maken van een contract. Het is verstandig om zoveel mogelijk afspraken duidelijk verwoord te hebben in een contract. Dit kan moeilijkheden voorkomen op de lange termijn omdat er dan altijd terug gegrepen kan worden naar de afspraken die in het contract zijn gemaakt. De afspraken moeten natuurlijk wel op de juiste manier gebruikt worden door beide partijen, de advocaat kan daar ook op toezien en er een toelichting bij geven wanneer dat nodig is.

Huurcontract

Als onderneming heb je te maken met een huurcontract. Je verhuurt een pand of je huurt een pand. In beide gevallen ben je ook gebonden aan regeltjes. Je advocaat kan je ook hierover adviseren. Hetzij over de huurprijs, hetzij over de duur van de huurovereenkomst. Het is uitermate belangrijk dat je duidelijke afspraken hebt over het pand dat je huurt of verhuurt. Niemand wil op straat komen te staan met zijn bedrijf. Een dak boven je hoofd is fijn voor je eigen imago en voor je werknemers. Daarnaast kan een goed contact met je verhuurder of huurder zinvol zijn op een later tijdstip.

In de schuldsanering

Meer dan genoeg ondernemingen hebben te maken met een faillissement. Bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid. Dit kan voorkomen omdat er veel wanbetalers zijn, daarnaast kan het ook komen omdat 1 van je klanten nog iets tegoed heeft wat je op dat moment niet kunt leveren. Een advocaat kan in zo’n geval bemiddelen. Het kan wanbetalers benaderen en met hen duidelijke afspraken maken over de manier van betalen en de termijn waarop alles binnen moet zijn. Om je onderneming te redden kan een huurrecht advocaat ook afspraken maken met de klanten die nog iets van jouw onderneming te goed hebben. Veel klanten zullen instemmen met afspraken wanneer er een advocaat bij betrokken is.

Advocaat No Cure No Pay

Schakel de No Cure No Pay advocaat in en u kunt als onderneming altijd de beste juridische adviezen en oplossingen binnen een kort tijdsbestek verwachten. De advocaat op No Cure No Pay basis lost namelijk het juridische probleem voor u als onderneming eerst op, waarna de advocaat wordt vergoed. Dit kan zijn middels:
 • de advocaat ontvangt een deel van de gewonnen rechtszaak opbrengsten;
 • de advocaat ontvangt een salaris nadat de juridische strijd is gewonnen.
De essentie daarbij is altijd dat de Advocaat op No Cure No Pay basis wordt vergoed pas als het komt tot een overwinning. Om ook uw juridische zaken als ondernemer goed voor elkaar te krijgen neemt u de advocaat op No Cure No Pay basis.

Advisering bij opzetten onderneming

Aan het opzetten van een onderneming zitten uiteraard juridische haken en ogen. De advocaat No Cure No Pay neemt graag samen met u de juridische stappen welke genomen moeten worden om een betrouwbare juridisch correcte onderneming op te zetten:
 • wie dragen de verantwoordelijkheid binnen de onderneming en;
 • hoe worden de taken binnen de onderneming onder de bestuurders verdeeld;
 • wat voor type onderneming wordt opgestart. Afhankelijk van de inbreng van vermogen kan worden bepaald om een Eenmanszaak, VoF, NV of BV op te starten. Bij de laatste twee vormen is het eveneens zo dat er een rechtspersoonlijkheid in het leven wordt geroepen. Start uw onderneming op door de inzet van de advocaat op No Cure No Pay basis.

Advisering bij verbintenissen

U als onderneming dient vrijwel dagelijks contracten af te sluiten tussen:
 • u als leverancier en de afnemer;
 • u als afnemer van een grondstoffen of product leverancier;
 • u als huurder of koper van een pand;
 • maar u gaat ook arbeidscontracten aan met uw werknemers en personeel;
 • enzovoorts.
U draagt als onderneming veel verantwoordelijkheid en dus dienen de afsloten contracten ook juridisch te kloppen. Wat is er afgesproken en wat moet er concreet in de verbintenissen of contracten worden aangegeven zodoende dat uw onderneming het minste risico loopt. Laat uw contracten controleren op juridische correctheid door de advocaat No Cure No Pay.Een bedrijfsjurist weet raad.

Management Buy Out/ In

Er kan eveneens sprake zijn van een Management Buy Out of Buy in zodoende dat het management of de bestuurders daarvan worden vervangen. De bestuurders van het bedrijf worden uitgekocht, of u laat zich inkopen. Daartoe dienen uiteraard concrete afspraken te worden gemaakt tussen de oude en nieuwe bestuurders van de onderneming. In het geval dat er een aandelen overdracht geschiedt danwel dat de complete onderneming moet worden gekocht dan doet u er altijd goed aan om een opdracht daarbij te verstrekken aan de advocaat op No Cure No Pay basis. Zodoende bent u er als inkopende/ verkopende partij er zeker van dat uw belangen goed behartigd worden. Let wel dat u door een onafhankelijk specialist een due diligence analyse laat uitvoeren waarmee de risico’s en kansen middels een boeken onderzoek worden duidelijk gemaakt. Schakel mkb advocaat op No Cure No Pay basis in en uw weet dat uw belangen als onderneming goed worden behartigd zonder dat u daarbij financieel risico loopt.

Tot slot

Een arbeidscontract opzeggen kan soms ook op no cure no pay basis.

Tips voor gezond slank zijn

Sense Bio HCG zorgt ervoor dat u snel afvalt, waarnaast Sense u bijbrengt hoe u gezond slank bent en blijft. Dat is de essentie van Sense, zodat u zonder te jojo-en langdurig na het afvallen met Bio HCG op een stabiel gewicht op een gezonde manier door het leven gaat. U valt daartoe eerst het teveel aan vetten hangend aan uw lichaam af, waarna u door het volgen van gezonde Sense recepten weet wat gezond is voor uw slanke lichaam. Om stevig af te vallen zonder moeite te doen maakt u handig gebruik van Sense Bio HCG. Ook u kunt langdurig gezond, strak en slank zijn.

Gezond slank worden de kuur

Voordat u slank bent, moet u eerst slank worden. Dit doet u handig middels de inname van de Sense Bio HCG kuur. Een licht dieet doet de rest. Sense heeft de eigenschappen van het menselijke HCG hormoon gebruik gemaakt, waarmee een veilige afval methode is ontwikkeld. Omdat u middels het Sense dieet geen aanvullende calorieën en vetten binnen krijgt betekent het gebruik van het Bio HCG dieet dat u simpelweg gaat afslanken. Zodoende kunt u op een gezonde manier veel gewicht verliezen waarmee u gezond slank wordt. Om ook gezond slank te worden neemt u Sense Bio HCG zodat u ook snel merkt wat voor een geweldig effect Sense Bio HCG op uw lichaam heeft.

Gezond slank worden het dieet

Naast de Bio HCG kuur volgt u een licht dieet waarmee u geen vetten en koolhydraten toevoegt aan het lichaam. Het lichaam voorziet u al van voldoende energie uit opgeslagen vetten. Het lichte Sense dieet bestaat dan ook voornamelijk uit eiwitten. Eiwitten zijn essentieel voor de ondersteuning van vele essentiële lichaams functies waarnaast eiwitten eveneens de eigenschap hebben om u langdurig een vol gevoel te geven. Neemt u de Bio HCG kuur en volgt u de adviezen binnen het Sense dieet op, dan wordt ook u op een gezonde manier slank.

Gezond slank zijn en blijven

U bent stevig afgevallen en het resultaat is verbluffend. U ziet er geweldig uit. Het lichaam gaat na het stop zetten van de Bio HCG kuur weer voeding omzetten in energie en dus gaat u meer eten. Om gezond slank te zijn dient u te leren wat voor eten geschikt is voor een gezond lichaam. Sense heeft daartoe en reeks aan heerlijke recepten klaar liggen op basis waarvan u gezonde vullende gerechten kunt bereiden en serveren. Volgt u de recepten van Sense enkele weken dan weet u automatisch wat gezond is voor uw lichaam. Met de gezonde recepten van Sense behoudt u dan ook een stabiel lichaams gewicht.

U bent gezond en slank

Na de Sense Bio HCG kuur en balanceer fase ziet u er geweldig slank uit en waarnaast u uw zelfvertrouwen verdienstelijk heeft terug gekregen. U heeft veel kilo’s verloren en daarmee is uw lichaam behoorlijk veranderd. Met deze afgeslankte versie van uzelf, ziet u uw privéleven maar ook uw werkende bestaan veranderen. Relationeel kan er dan ook wel het een en ander gaan veranderen. Om ook uw eigen slanke stralende ik tevoorschijn te halen, maakt u handig gebruik van Sense Bio HCG. na het afslanekn kan u beginnen met rimpels wegwerken.

Tips bij Cinderella zomerdekbed kopen

Wilt u echt lekker slapen? Tederzacht slapen doet u met het Cinderella zomerdekbed. Door de open structuur van de vulling is het Cinderella zomerdekbed heerlijk ademend, en dus heeft u het nooit te warm onder de Cinderella zomerdekbed. Dit dekbed heet niet voor niks het Cinderella zomerdekbed aangezien iedereen net als een prinsesje heerlijk comfortabel onder de vederlichte Cinderella zomerdekbed kan slapen. Neem de Cinderella zomerdekbed en u komt gegarandeerd op een fijne en tedere manier de nacht door. Dat is waar de kwaliteit van de Cinderella zomerdekbed dekens voor staat. Kijk dan ook in ons assortiment voor de laatste Cinderella zomerdekbed aanbiedingen, zodat ook u op een prijsbewuste manier een prachtige Cinderella zomerdekbed in huis haalt.

Vier seizoenen Cinderella

Het Cinderella zomerdekbed kunt u binnen de vier seizoenen dekbed van Cinderella verkrijgen. Gedurende de zomer ligt u heerlijk comfortabel onder het zomer deel van de vier seizoenen Cinderella dekbed deken. Wordt het winter dan voegt u het zomer Cinderella dekbed deel samen met het dikkere herfst deel. Daarmee wordt een dik pakket hoog isolerende Cinderella dekbed deken gemaakt waarmee u heerlijk knus en warm de wintermaanden doorkomt. Ook u kunt profiteren van de Cinderella zomerdekbed deken als onderdeel van de vier seizoenen Cinderella dekbed. Lekker slapen kunt u met een simpele aankoop het gehele jaar.

De enkele Cinderella zomerdekbed

Ook u kunt de Cinderella dekbed ook als enkele zomer dekbed variant verkrijgen. Zodoende kunt u de meest geschikte dekbed uitkiezen zodat u de zwoele zomer nachten in de zomer maanden goed doorkomt. Ook u kunt lekker slapen tijdens de warme zomer nachten door een passende Cinderella zomerdekbed te nemen. Door de geringe hoeveelheid dons vulling voelt de Cinderella zomerdekbed uitermate zacht en licht aan. Het voelt praktisch niet of u een deken over u heeft. Maar toch is het zo dat we graag iets over ons lichaam heen willen hebben, om toch lekker te kunnen slapen. Dan is de Cinderella zomerdekbed uiteraard een uitkomst. Ook u kunt lekker slapen tijdens de zomer nachten door daartoe nu het Cinderella zomerdekbed te nemen.

Cinderella vulling van dons

De Cinderella zomerdekbed is gevuld met dons van de eend of gans, eventueel een combinatie daarvan. Dit betekent dat de Cinderella zomerdekbed de lichtgewicht dekbed bij uitstek is. Licht slapen, met een heerlijke normale temperatuur in bed, dat is waar het om gaat. Ieder persoon heeft zo zijn eigen lichaams warmte profiel, echter tijdens de zwoele zomer maanden heeft u echt een lichte met ganzen dons gevulde Cinderella zomerdekbed deken nodig. Slaap lekker met de heerlijke Cinderella zomerdekbed deken en wordt ’s ochtends als herboren wakker. Profiteer dan ook van de geweldige eigenschappen van de Cinderella zomerdekbed deken door bij ons uw eigen Cinderella zomerdekbed deken te bestellen.

Cinderella voor kwaliteit

De Cinderella dekbed lijn wordt gemaakt van hoog waardig materiaal en wordt bewerkt door ervaren dekbed deskundigen. U bent daarmee verzekerd van een duurzaam product voor het slapen gaan, waarmee u zondermeer langdurig plezier van zult hebben. Geniet dan ook van de hoge kwaliteits dekbed dekens van Cinderella en kom de zomerse nacht goed door met uw eigen Cinderella zomerdekbed deken. Lekker slapen kan dan ook tijdens de zwoele nachten. Probeer de vederlichte ademende Cinderella zomerdekbed deken en u wilt niet meer anders. Bestel het voordelig bij de dekbed groothandel. Bijvoorbeeld een echt Texeler dekbed.

Tips bij uw keuze voor notariskantoor in Amsterdam

Bij het notariskantoor Amsterdam kunt u al uw akten officieel laten passeren en registreren tegen een schappelijke prijs. U kunt dan ook bij het notariskantoor Amsterdam voor een legio aan akten aankloppen, zodat uw belangen, rechten en plichten jegens een tweede of meerdere partijen concreet worden vastgelegd. Daarmee weet iedereen dan ook wat er gedaan moet worden. Bij het notariskantoor Amsterdam kunt u terecht voor onder andere de volgende akten:
 • oprichtings akten voor ondernemingen met meer dan één bestuurder of eigenaar;
 • hypotheek- en overdrachtsakten;
 • samenlevingscontracten en testamenten;
 • huwelijkse voorwaarden.
 • Voorbeeld samenlevingscontract
Laat u informeren door het notariskantoor Amsterdam indien u uw belangen behartigd wilt hebben. Ook bij hoger beroep aantekenen.

Akten voor ondernemers

U wilt een onderneming opstarten conform het vennootschapsrecht waarbij u mogelijk een rechtspersoonlijkheid creëert. Dit betekent dat u met meerdere bestuurders een onderneming gaat voeren en dus dienen de onderlinge verhoudingen vastgelegd worden.
 • hoeveel kapitaal brengt iedere bestuurder in, wel of niet bij uitgave van aandelen;
 • wordt er kapitaal van buitenaf aangetrokken;
 • welke rol spelen de verschillende bestuurders binnen de onderneming;
 • wat is de doelstelling van de onderneming;
 • wat is de naam van de onderneming en waar is het gevestigd, enzovoorts.
Leg uw belangen binnen de onderneming concreet vast en schakel daartoe het notariskantoor Amsterdam in.

Akten bij aankoop pand

Voor de aankoop van een pand in de zakelijke of private markt dient daartoe een overdrachtsakte te worden opgesteld, welke na het voltooien van de financiering via de notaris wordt bekrachtigd. Voor de financiering van het pand kan eigen kapitaal aangewend worden maar het kan ook via een hypotheeklening verstrekt worden.
 • De hypotheekakte legt vast hoe de hypotheek lener kapitaal leent bij een hypotheek verstrekker, en hoeveel rente daartoe per maand moet worden vergoed. Ook wordt aangegeven op welke manier wordt gewerkt aan de aflossing daarvan. De hypotheek is daarbij verstrekt met de woning als borg. Bij een eventuele betalings achterstand heeft de hypotheek verstrekker het recht om de woning te verkopen;
 • De overdrachtsakte legt vast welk pand wordt overgedragen. De oude eigenaar levert daarbij aan de nieuwe eigenaar het pand nadat de financiering rond is en nadat de akten zijn ondertekend. Het notariskantoor Amsterdam regelt uw overdracht van eigenaarschap middels officiële registratie.

Akten in de privé sfeer

Tussen twee partners dienen eveneens afspraken te worden gemaakt. Dit kan mondeling echter het één en ander schriftelijk vastleggen is beter. Dit is trouwens een vereiste indien u een woning wilt aanschaffen, omdat duidelijk moet zijn dat u samen woont en de gezamenlijke huishoudelijke kosten moeten dragen. Bent u niet getrouwd dan dient u een samenlevingscontract op te stellen zodat de verdeling van de kosten maar ook boedel is geregeld. Wilt u elkaars erfgenaam zijn dan dient u tevens een testament op te laten stellen. Bent u getrouwd of u gaat trouwen dan kunt u ook huwelijkse voorwaarden opstellen, waarmee bepaald vermogen of boedel als niet gezamenlijk bezit wordt beschouwd. Via verschillende akten kunt u dan ook binnen de privé sfeer de uitgangspunten van het partnerschap neerleggen zodat beide partijen weten wat elkaars rechten en plichten zijn. Regel uw belangen goed door akten te laten passeren bij het notariskantoor Amsterdam. Zoekt u een notaris of advocaat in de buurt van Amsterdam? Denk dan eens aan een advocaat Leeuwarden. Veel advocaten Leeuwarden hebben een samenwerkingsverband met een advocaat of notaris in Amsterdam.

Tips voor winkelsurveillance bij diefstal preventie

Voorkom schade door winkeldiefstal door de inschakeling van winkelsurveillance! Veel winkeliers komen in de omstandigheden dat er diefstal wordt gepleegd. Zodra dit onopgemerkt blijft is er sprake van winst derving en verlies van de waarde van het product. Uiteraard is diefstal een misdrijf en daartoe kunt u zich als ondernemer beschermen door de inschakeling van winkelsurveillance. Toezicht op uw spullen wordt dan gedaan op verschillende manieren. In uw winkels worden camera’s geplaatst, bij de poort komen elektronische scanners en er wandelt winkelsurveillance rond. Op die manier is voor iedereen duidelijk dat de winkel goed bewaakt wordt en daarmee worden potentiële winkeldieven afgeschrikt. Bewaking van uw winkel middels winkelsurveillance beschermt uw zaken.

Poortbewaking

Gewoonlijk worden winkels uitgevoerd met poortjes waarmee eventuele verborgen artikelen uit de winkel worden geïdentificeerd. Daarnaast loopt de winkelsurveillant door de winkel om de klanten te controleren op ongewoon gedrag waarnaast eventueel camera toezicht des te eerder winkeldiefstal signaleert. Door deze combinatie kunnen praktisch alle ongewenste bezoekers in de kraag gevat worden. Tussen de bewaker die de camera beelden in de gaten houdt en de winkelsurveillance is continu contact. De winkelsurveillant kan dan ook altijd snel ter plaatse zijn om de situatie onder controle te houden. De elektronische poort bewaking is dan ook een must om eenvoudigweg de dader in de kraag te kunnen vatten.

Herkenning door winkelsurveillance

Omdat bij aangifte bij de politie van winkeldiefstal de dader veelal binnen een paar uur weer op straat staat, is het van belang dat de winkelsurveillance de veelplegers van gezicht herkent. Ongewenste gasten kunt u namelijk de toegang weigeren. Daarom is de kennis van daders en het daadkrachtige optreden van winkelsurveillance gewenst om ongeregeldheden daardoor te voorkomen. U dient uw producten te beschermen tegen diefstal en dat doet u effectief door winkelsurveillance toe te passen. Enige dreiging van winkeldiefstal kunt u met winkelsurveillance snel in de kraag vatten. Bovendien gaat er vanuit winkelsurveillance een stukje preventie uit zodat de intensiteit van winkeldiefstal tot een strikt minimum beperkt blijft.

Doe uw voordeel met winkelsurveillance!

Winkelsurveillance biedt u als bedrijfsleider vele voordelen. De hoeveelheid winkeldiefstallen neemt sterk af. Het winkelend publiek voelt zich daarnaast ook veilig aangezien ongewenste gasten buiten de deur worden gehouden. Omdat de winkel beveiligd is kunnen de gewone werkzaamheden als de kassa en bevoorrading hun gewone gang gaan zonder dat men wordt afgeleid door beveiligingszaken. Uiteraard gaat er van het gewone personeel ook een oplettendheid uit. Indien het personeel ongeregeldheden ziet kan winkelsurveillance worden ingelicht waarmee de ongeregeldheid effectief wordt verwijderd.

Winkelsurveillance werkt!

In uw winkel stalt u uw dure voorraad uit en winkeldieven eigenen zich dat graag onterecht toe. Om dat te voorkomen werkt winkelsurveillance uitermate goed. Zeker indien dit in combinatie gaat met winkel camera’s en poortcontrole bij de uitgang. De goed getrainde winkelsurveillant weet hoe winkeldieven doen en reageren en dus kan de winkelsurveillant deze mensen ook snel identificeren. Met goed opgeleid winkelsurveillance van een beveiligingsbedrijf kunt ook u uw winkel beschermen tegen ongeregeldheden en ongewenstheden van buitenaf. Om ook verzekerd te zijn van goed en adequate beveiliging schakelt u winkelsurveillance in. Via een bewakingsbedrijf kan ook uw winkel optimaal ingericht worden om winkeldiefstal te voorkomen.
Meest gestolen goederen
Weet u wat de meest gestolen goederen uit winkels zijn?
 • afslankpillen
 • Paradontax tandpasta
 • Gilette scheermesjes
 • parfum
 • sigaretten
Kortom, alle kleine verpakkingen met een grote waarde.

Tips voor uw makelaar in Borne

Wilt u in Borne in het mooie Twente wonen? Om in het leukste dorp van Overijssel te wonen schakelt u een makelaar Borne in. Deze plattelandsgemeente heeft vele pittoreske locaties waar u prachtig kunt wonen. Borne is redelijk centraal gelegen en de grote steden als Almelo, Hengelo en Enschede liggen in de buurt. Om uw woning, pand of woon boerderij op het platteland te “ver”kopen schakelt u de expertise in van uw plaatselijke makelaar Borne. De makelaar is namelijk gespecialiseerd in alle aangelegenheden en aspecten behorende bij de “ver”koop en “ver”huur van objecten. Ook bemiddelen de makelaars van de “ver”kopende partij met elkaar zodoende dat een voor beide partijen acceptabele verkoop prijs wordt behaald.

No-cure No-pay

Voor de inschakeling van uw eigen makelaar Borne bent u uiteraard een courtage verschuldigd. Dit betekent dat er een percentage van de overeen gekomen verkoop prijs aan de makelaar Borne verschuldigd is. Ook kan het zijn dat de makelaar Borne een standaard bedrag in rekening brengt ongeacht de bereikte verkoop prijs. Zodoende weet u altijd hoeveel u moet betalen. Uiteraard geldt dat u pas betaalt wanneer de woning werkelijk wordt verkocht. Daarmee hoeft u niet een hoog bedrag voor te financieren. Betaling achteraf betekent ook dat de makelaar Borne extra zijn best doet om uw woning snel en effectief te verkopen.

Wat kunt u verwachten?

Makelaar is een oud beroep omdat continu panden, woningen, woon boerderijen van eigenaarschap veranderen. Juist de makelaar Borne bemiddelt daar dan ook effectief in. Na de eerste keuring van het in verkoop te stellen pand wordt met u een reële verkoop prijs afgesproken waarna de makelaar Borne aan het werk gaat. Om de verkoop te bespoedigen wordt er omtrent uw woning geadverteerd in een woningkrant alsmede online, waarnaast bij uw woning in de straat een uithangbord van verkoop wordt geplaatst. Daarmee tracht de makelaar Borne uw woning onder de aandacht te brengen, om zodoende de verkoop termijn te versnellen. Ook uw woning of pand kan door de makelaar Borne snel aan de man worden gebracht. Ook verzorgt de makelaar Borne een professionele rondleiding door uw woning voor potentiële kopers.

Prijsonderhandelingen

Een belangrijke fase tijdens de verkoop van uw pand is uiteraard de onderhandeling omtrent de verkoop prijs. De twee makelaars van beide partijen gaan dan in onderhandeling. Daartoe wordt een eerste bod afgewezen om zo de aanbod prijs om hoog te krijgen. Dit is een spannende tijd voor u als verkopende partij echter middels de professionele onderhandeling door de makelaar Borne bent u verzekert van snelle verkoop tegen een gunstige verkoop prijs. Al het belangrijke werk om uw woning te verkopen neemt de makelaar u uit handen. Om uw pand op een adequate manier aan de man te brengen schakelt u de makelaar Borne in. Ook voor advies over uw hypotheek. Wilt u doorlopend krediet oversluiten? Raadpleeg uw makelaar of financieel adviseur.

Makelaar Borne voor u!

De makelaar Borne weet hoe speciaal het leukste dorp van Overijssel is. Het heeft dan ook vele typerende rijksmonumenten waardoor het leefgenot in Borne toeneemt. De verkoop en aanschaf van een pand in Borne kunt u ook goed regelen door het in de arm nemen van een makelaar Borne. Tijdens de rondleiding vertelt de makelaar dan ook graag omtrent het leefplezier in een woning te Borne alsmede de pittoreske uitstraling van het centraal gelegen Borne. De makelaar Borne staat graag voor u klaar!

Vlaggenmasten prijzen

Om een goedkope vlaggenmast te verkrijgen dient u beslist de prijzen te vergelijken. Wij zijn de vlaggenmast specialist met een grote vlaggenmast voorraad. Daarvan kunt u dan ook mooi profiteren. Daarnaast leveren wij vlaggenmasten van goede kwaliteit, dus de verhouding tussen kwaliteit duurzaamheid en prijs ligt dus altijd gunstig. Vraag dan ook naar de prijzen van onze vlaggenmasten. Uit voorraad kunnen wij u direct leveren, zodat ook u per ommegaande voorzien bent van een mooie prachtige professioneel ogende vlaggenmast. Heeft u specifieke wensen dan kunnen onze vlaggenmast specialisten u optimaal van dienst zijn. Om ook uw klanten een indrukwekkende eerste indruk te geven, schakelt u ons in. Wij voorzien u van kwalitatief hoogwaardige vlaggenmasten binnen een kort tijdsbestek tegen een gunstige vlaggenmast prijs.

Vlaggenmasten en toebehoren

Het hebben van een vlaggenmast is een kleine investering waar uw onderneming veel baat bij heeft. Goed opgestelde vlaggenmasten nodigen klanten van verre uit om uw bedrijf aan te doen. Vlaggenmasten en de daarin wapperende bedrijfs vlag vormen dan ook een belangrijk PR methode. De prijs van de installatie van de vlaggenmast hangt onder andere af van de toebehoren bij de vlaggenmast. U dient daarbij te denken aan draai koppen en banier houders, waarmee de vlag altijd mooi en strak staat. Daarnaast dient u voorzieningen te hebben bij de vlaggenmast om de vlag eenvoudig te hijsen en te strijken. Al met al hangt het prijs plaatje daarbij dus af van wat uw wensen zijn, maar ook de grootte van uw bedrijfs vlag speelt zondermeer mee.

Soorten vlaggenmasten

De prijs van een vlaggenmast is afhankelijk van de lengte, het toegepaste materiaal en de vorm uiteraard. Een houten vlaggenmast kan even lang zijn als een aluminium vlaggenmast, echter daartoe maakt de houten vlaggenmast van meer materiaal gebruik. Dit dient u er dan voor over te hebben, omdat dit invloed heeft op de prijs. Naast het verschil in materialen, heeft de vorm uiteraard ook invloed op de prijs. De conische vorm van een vlaggenmast streelt het oog, maar is ook materiaal gunstig. Afhankelijk van de lengte van de vlaggenmast kan de diameter van een houten vlaggenmast oplopen tot 150 mm. Bij andere stevigere materialen is de sterkte van de vlaggenmast meer afhankelijk van de diameter in combinatie met de toegepaste wanddikte. Zo ziet u dat de prijs zeer kan variëren en dus nodigen we u ook uit om u te laten inspireren door onze vlaggenmast specialist.

Toegepaste materialen

De uitvoering van de vlaggenmast en dus ook de prijs wordt veelal bepaald door de vorm en het toegepaste materiaal. Aan welke materialen moet u daarbij vooral denken:
 • vlaggenmasten samengesteld van Noors gelamineerd grenen zijn duurzaam en sterk. Omdat de vlaggenmast gesegmenteerd wordt gemaakt wordt scheurvorming en krom trekken voorkomen. U kunt deze uit het magazijn standaard in de witte kleur verkrijgen, echter op verzoek kunt u eveneens de gelakte versie aanschaffen;
 • de polyester vlaggenmasten zijn hoog kwalitatieve goed uitgevoerde en gebruiks vriendelijke vlaggenmasten. Handige lier systemen en contra gewichten maakt het dat u de grote vlag makkelijk en snel kunt hijsen en strijken;
 • de vlaggenmast van aluminium zijn van ouds her in trek in en om havens, echter u kunt ook uw aluminium vlaggenmast verkrijgen. Aluminium heeft een zelfde duurzaamheid en kwaliteit als polyester vlaggenmasten.

Vlaggenmasten ook voor u!

Uw onderneming wil graag laten zien dat u een professioneel bedrijf bent. Dit kunt u goed demonstreren door goed opgestelde vlaggenmasten. Vlaggenmasten maakt dat de klanten of concurrent onder de indruk raakt door het gegeven entree. Ook u kunt dus profiteren door de toepassing van een goed uitgekozen vlaggenmasten plan. Neem contact met ons op, laat u inspireren en verrassen door de gunstige kwaliteit prijs verhouding van vlaggenmasten. De vlaggenmast prijzen zullen u verrassen!
Goed monteren
Laat uw vlaggemast goed monteren door een vakman en niet door een van uw eigen medewerkers, zodat de vlaggenmast niet kan omvallen. Indien er schade optreed is de werkgever aansprakelijk. Dergelijke schade kan niet verhaald worden op de verzekering voor aansprakelijkheid werknemer.

Tips voor automatisering in de zorg

Zoekt u tips voor uw IT implementatie in de zorg? Switch uit Oldenzaal integreert ICT optimaal in de zorg! In de zorg is moderne ICT van levensbelang. Van iedere patiënt wordt een uitgebreid digitaal dossier aangelegd om exact te weten wat er met de patiënt aan de hand is waarnaast onderzoeks resultaten en bijbehorende foto’s en/ of bestanden op een efficiënte manier moeten worden opgeslagen. Het ziekenhuis maakt van zeer moderne apparatuur gebruik en de informatie die daarbij vrij komt dient op een veilige en privacy beschermende manier opgeslagen te worden. Het ziekenhuis ICT netwerk dient goed uitgedacht te zijn, verschillende afdelingen moeten met elkaar kunnen communiceren via een gezamenlijk Platform as a Service. Informatie uitwisseling, data opslag, computer analyse is van essentieel belang om snel tot een levens besparende behandeling te komen.

Patiënt bewaking

Zodra een patiënt mogelijk bewusteloos aan de apparatuur ligt in het ziekenhuis is het noodzakelijk om goede monitoring te hebben waarnaast de arts of nachtzuster automatisch bij ongeregeldheden wordt ingeseind. Monitoring en de versturing van die gegevens naar een centrale balie is van levensbelang. De ICT infrastructuur dient dan ook via een LAN netwerk of een wireless netwerk efficiënt de van belang zijnde informatie te verspreiden naar de juiste persoon en/ of monitoringslocatie. Het netwerk moet altijd zonder problemen functioneren en zodra specifieke informatie is gewenst dient dit direct beschikbaar te zijn. Bij complicaties dient direct informatie beschikbaar te zijn omtrent specifieke behandel methoden indien dit niet direct paraat is bij de arts.

Ziekenhuis ICT infrastructuur

Binnen een ziekenhuis wordt gewerkt met vertrouwelijke informatie en dus dient de infrastructuur en de verzamelde data goed bewaard te worden. Daartoe dient het ziekenhuis een goed opererende ICT infrastructuur te hebben. Scans worden gemaakt en gekoppeld aan patiënten dossiers en dus dient een grote digitale opslag capaciteit aanwezig te zijn. De server dient een krachtige processor te beschikken om het intensieve ziekenhuis gebruik aan te kunnen. Bovendien dient de packet switching tussen de server en de werkplek van de “rond gaande” arts efficiënt, snel en probleemloos gaan. De ziekenhuis ICT aorta infrastructuur dient dan ook binnen het ziekenhuiswezen goed geïntegreerd zijn met alle moderne verkrijgbare applicaties.

Uitwisseling zorg gegevens

Ook binnen de zorg is automatisering van de uitwisseling van zorg gegevens essentieel. Enerzijds moet de ambulance via een WaaS verbinding automatisch medische gegevens kunnen verkrijgen omtrent de patiënt, alsmede moet op afstand informatie met het ziekenhuis uitgewisseld kunnen worden. Ook tussen de ziekenhuizen dienen gegevens via een ICT platform uitgewisseld te worden om zo de beste zorg te kunnen aanbieden aan de patiënt. Snelle informatie verstrekking via een uitgebreid ziekenhuis netwerk waarbij diagnoses op de meest efficiënt manier worden teruggekoppeld naar de arts is van groot belang. De moderne arts kan bij zijn ronde handig gebruik maken van een touchscreen laptop waarmee de laatste patiënt informatie uit de ziekenhuis cloud kunnen worden gehaald.  Uiteraard is goed netwerkbeheer daarbij van groot belang.

Beschermde opslag in de cloud

Voor ziekenhuizen is het van het grootste belang dat de patiënt gegevens goed en betrouwbaar worden bewaard zodoende dat de privacy van persoonsgegevens nooit geschonden worden. Dit mag ook niet conform de regels gesteld in het protocol bescherming persoonsgegevens. Toch kan ook het ziekenhuis data op een betrouwbare manier afschermen en in de cloud bewaren zodat er altijd een back-up is van de meest waardevolle medische gegevens. Op dagelijkse basis kan via een beveiligde ICT lijn naar de cloud server de gewijzigde opgeslagen data automatisch worden ge-upload zodat het ziekenhuis te allen tijd ervan is verzekerd dat de medische gegevens nooit verloren kunnen gaan.

Voordelen van projectverlichting


Voor op pas gemaakte projectverlichting binnen uw organisatie of in en om uw woning schakelt u de expertise van Lumio-lichtprojecten in. Om binnen uw ruimte een specifieke sfeer via goed opgestelde sport en intelligent aangestuurde verlichting wordt door Lumio projectverlichting geïmplementeerd. Per ruimte of per locatie kunnen de wensen van de klant vertaalt worden naar een eigentijdse toepassing van verlichting. Specifieke wensen vertaalt Lumio naar concrete licht oplossingen. Uiteraard doet Lumio-lichtprojecten aan de complete implementatie van verlichting en de systemen die daartoe de verlichting bieden. Om u onderneming ook effectief te voorzien van projectverlichting neemt u Lumio-lichtprojecten in de arm. Neem contact met Lumio op en wij verstrekken u een geheel vrijblijvende offerte.

Computer projectverlichting

 Specifieke effecten kunnen middels computer aangestuurde verlichting worden bewerkstelligd. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van kleurverandering waarbij geleidelijk de kleur veranderd, mogelijk naar de stemming in de ruimte. Dit kan op een voor geprogrammeerde manier gaan, echter ook variabel. Object verlichting van buitenaf laat uw onderneming dan ook speciaal in de picture staan. Goede aantrekkelijke projectverlichting voor binnen en buiten trekt klanten aan, en daarom is het ook van belang om Lumio-lichtprojecten als ervaren en deskundig licht specialist in te schakelen. Computer aangestuurde slimme verlichting van Lumio-lichtprojecten biedt een veelzijdigheid aan uw licht inrichting. Sfeer is ook op de werkvloer bepalend voor hoe effectief er wordt gewerkt en daarmee maakt projectverlichting de productiviteit mede waar.

Duurzame projectverlichting

Lumio-lichtprojecten ontwerpt duurzame projectverlichting en implementeert dat ontwerp binnen uw organisatie. Onder duurzaam verstaat Lumio dat het ontwerp energie zuinig is en dat er vernieuwende technologie wordt toegepast. Denk daarbij aan Led verlichting waarmee fors op de energie rekening wordt bespaard. Daarnaast geldt dat Led verlichting langdurig meegaat en dus is dat een dubbele besparing. Ook uw projectverlichting kan optimaal worden toegepast zodoende dat al uw wensen in vervulling gaan. De nieuwste technieken bieden veel voordelen zodoende dat projectverlichting snel en efficiënt binnen uw organisatie kan worden toegepast. Om ook optimale sfeervolle projectverlichting toegepast te hebben neemt u contact op met ons licht ontwerp team.

3D ontwerp van projectverlichting

Voordat u als klant akkoord gaat met de implementatie van een lichtplan, wilt u graag zien hoe het eindresultaat wordt. Dat kan! Lumio voert de indeling van uw ruimte in de computer en genereren de exacte condities waarin de spots en lampen gaan werken. Via het 3D effect kunt u zien hoe de projectverlichting gaat werken in de ruimte. Middels de 3D analyse kunnen de spots ook geoptimaliseerd worden zodoende dat overal voldoende licht is behorende bij de functionaliteit van die ruimte waarnaast de energie vraag wordt geminimaliseerd. Het Lumio projectverlichting ontwerp team heeft afdoende ervaring en expertise om uw licht wensen te vertalen naar een werkelijke licht inrichting.

Lumio projectverlichting

Wat uw persoonlijke of ondernemings eisen, wensen of voorkeuren ook mogen zijn, Lumio design verlichting pakt uw verlichtingsplan professioneel aan om zo te komen tot een goed geïntegreerd lichtplan. Middels projectverlichting optimalisatie kunt u vele voordelen behalen, zondermeer indien u de nieuwste licht technologie toepast. Ook u kunt uw voordeel halen uit de professionele aanpak van het Lumio-lichtprojecten team. Om ook een goed en efficiënt werkend lichtplan geïmplementeerd te krijgen schakelt u de expertise en professionaliteit van Lumio in.

Actuele rentestanden hypotheek

Om op een goede manier te vergelijken dient u te beschikken over de laatste en dus actuele hypotheek rentestanden. Banken en hypotheek verstrekkers veranderen dagelijks of wekelijks de rentestanden passend bij de algehele rentestand. De banken beconcurreren met een net iets andere hypotheek rente stand zodat u daarvan kunt profiteren. De rentestand is momenteel relatief laag echter tussen de verschillende hypotheek verstrekkers zijn er duidelijke verschillen. Zodoende kunt u als startende woning koper of woning bezitter voor hypotheek oversluiten een goed vergelijk maken tussen de actuele rentestanden.

Vergelijk actuele rentestanden hypotheek

U dient voor een goede beslissing voor de keus uit hypotheek aanbieders actuele gegevens van de rentestanden te vergelijken. Aan verouderde gegevens heeft u uiteraard niets. Via hypotheek tarieven kunt u gemakkelijk de laatste gegevens omtrent de rentestanden van verschillende hypotheek aanbieders per looptijd vergelijken zodat u daaruit de meest gunstige hypotheek en rente combinatie keuze kunt maken. Bij een vergelijk ziet u overzichtelijk de volgende aspecten op een rij:
 • de hypotheek aanbieder in kwestie;
 • de actuele rente standen per aanbieder per looptijd;
 • of de rente standen wel of niet onder de NHG vallen.
Zodoende kunt u overzichtelijk een vergelijk maken van de meeste gunstige actuele rentestanden voor hypotheken.

Het juiste moment voor oversluiten

Veelal is het zo dat men aan oversluiten denkt zodra de laatste maand van het oude hypotheek contract ingaat. Dan dient er snel een nieuwe hypotheek aanbieder gevonden worden en daartoe kunt u de actuele rentestanden voor hypotheken vergelijken. Zodoende kunt u op een makkelijke manier de hypotheek oversluiten via rentestanden vergelijk. Het kan ook zijn dat u een hypotheek heeft met een hoge rente stand. De rentestanden liggen nu veel gunstiger en dus kan het interessant zijn om een hypotheek open te breken en een nieuwe af te sluiten. Let wel dat de hypotheek daarmee iets toeneemt. Zodoende kunt u profiteren van lagere maandlasten. Let wel dat de totale waarde van de hypotheek niet meer dan 104% van de marktwaarde van de woning is.

Variabel of vaste rentestanden

Na de bankencrisis - deels veroorzaakt door onhandige speculaties en hypotheken met variabele rente – kunnen hypotheken niet meer worden afgesloten op basis van een variabele rentestand. Dit is ook wel zo verstandig aangezien een vaste rentestand zekerheid biedt waardoor u altijd weet hoeveel u aan de hypotheek per maand kwijt bent. Blijkt uit het vergelijk van de actuele rentestanden voor de hypotheek dat de actuele rentestanden laag zijn, dan is dat het aangewezen moment om een hypotheek voor de lange termijn af te sluiten. Ook u kunt profiteren van een lage rente door nu een langdurige hypotheek af te sluiten.

Vergelijk en profiteer

Door nu rentestanden te vergelijken kunt u de beste hypotheek aanbieder uitkiezen passend bij uw eigen wensen. Vergelijk verstandig, beslis hoelang u van een lage rentestand wilt profiteren en sluit de meest optimale hypotheek af. De rentestand is laag en met een vergelijk tussen rentestanden blijft uw hypotheek betaalbaar. Laat u des gewenst informeren omtrent uw persoonlijke mogelijkheden voor het afsluiten van een hypotheek met een lage rentestand.

Eigen geld in hypotheek inbrengen

beschikt u over eigen geld? Krijgt u bijvoorbeeld binnenkort een goeden handdruk? Houdt er bij het gouden handdruk berekenen rekening mee dat u een lagere rente kan bedingen indien u eigen geld hebt!

Opbergboxen helpen bij opbergen

Met opbergboxen kunt u de organisatie netjes en overzichtelijk houden. Een nette werkplek maakt dat u ordelijk en professioneel overkomt. Zeker is dit gewenst om te laten zien indien er collega’s, klanten of cliënten mogelijk op geregelde wijze bij uw kantoor langs komt. U dient een goed beeld te geven van hoe uw onderneming te werk gaat. U heeft een voorbeeld functie en daartoe helpen opbergboxen uitermate goed bij. Geregeld archiveren, de boel ordenen en opruimen past bij een nette werk omgeving en opbergboxen daar kunt u dan ook niet zonder! Om ook snel geordend op de werkvloer te zijn schaft u bij een leverancier
de verschillende typen opbergboxen aan. Ook u kunt een professionele aanblik hebben door te profiteren van onze magazijn voordelen.

De werkplek

Adequaat en snel werken realiseert u middels een schoon en nette werkplek. Dit betekent dat u uw kleine spullen waarmee u dagelijks werkt, zoals kantoorartikelen, centraal in een bureau opbergbox kunt plaatsen zodat u altijd weet waar uw eigen te gebruiken spullen liggen. Snel en makkelijk kunt u aan de slag. Daarnaast maakt u gebruik van hangende opbergboxen waarin u lopende dossiers of projecten in kunt bewaren. Geordend naar project nummer kunt u snel bij vragen adequaat reageren omdat u snel de juiste papieren te voorschijn haalt. Voordeel van de toepassing van hangende opbergboxen is wel dat u de stukken uit het zicht bewaart zonder dat uw werkplek onder stapels papier verdwijnt. Om ook uw werkplek optimaal in te delen en netjes te houden maakt u gebruik van de bureau en hangende dossier opbergboxen.

Klanten gegevens

Het is voor u als ondernemer uiteraard van groot belang om de gegevens van klanten en cliënten vertrouwelijk maar ook goed geordend te bewaren. De gegevens van uw klanten zijn belangrijk voor uw onderneming en daarom dient u te voorkomen dat visitekaartjes in de la verdwijnen. Daartoe kunt u de handige visitekaartjes opbergbox bestellen om daarmee alle visitekaartjes van uw klanten en kennissen op een centrale plek overzichtelijk en gealfabetiseerd te bewaren. Zodoende kunt u ook snel en effectief de belangrijkste contact gegevens van uw klanten te voorschijn halen. Neem de visitekaartjes opbergbox om zo ook belangrijk zoek tijd naar contact gegevens te besparen.

Archivering

Nadat dossiers en/ of projecten zijn afgehandeld en afgewikkeld dan kan worden overgegaan tot de archivering van de stukken. Daartoe kunt u goed gebruik maken van de speciaal daartoe ontwikkelde archief opbergboxen. Per archief opbergbox kunt u meerdere kleine dossiers makkelijk bewaren, waarnaast u meerdere archief opbergboxen gebruikt voor de grotere projecten. Iedere archief opbergbox wordt genummerd, wordt genoteerd waar de archief boxen staan en welke project nummers in welke archief opbergbox zijn opgeslagen. Zodoende kan via een eenvoudig digitaal opzoek menu worden vastgesteld in welke archief opbergboxen de desbetreffende dossiers zijn opgeslagen. Om ook te profiteren van de veelzijdigheid van archief opslag boxen, neemt u contact met uw leverancier op.

Uw opbergboxen bestelt u makkelijk

Opbergboxen hebben vele toepassings mogelijkheden en daardoor kunt u optimaal gebruik maken van de efficiënte geordende manier voor het bewaren van kantoor artikelen alsmede bedrijfs stukken en dossiers. Een nette aanblik maakt dat uw klanten van mening zijn met een professionele organisatie in zee gaan. En dat is een goed beeld waarmee u de klant ook geruststelt. Middels vele toegepaste opbergboxen heerst er een rust en sereniteit in de onderneming, zodoende dat alleen die stukken en materialen uit de opbergboxen worden gehaald zodra daartoe aanleiding is. Dit betekent geen rond slingerende stukken en spullen meer. Opbergboxen zijn dan ook optimaal geschikt voor uw organisatie. Neem contact met een leverancier op en wij voorzien u van alle soorten en typen opbergboxen, zodat ook u rustig en productief verder kunt werken.Let wel op dat uw leverancier een webshop keurmerk heeft, zoals Safe2shop.

Opleiding sociale media


Volg de opleiding sociale media en krijg ervaring in het opdoen van kennis en trucs om te leren van wat de consument denkt en vindt van uw producten. Beïnvloed de consumenten tevredenheid en vergroot uw marktaandeel binnen uw afzet gebied door daartoe de kennis verrijkende opleiding sociale media te volgen. Sociale media valt momenteel niet meer weg te denken uit het dagelijkse bestaan omdat via sociale media familie, kennissen en vrienden op die manier met elkaar in contact staan. De sociale media kan dan ook voor ondernemingen en bedrijven met een winst doelstelling een belangrijke bron van informatie vormen. De opleiding sociale media geeft u dan ook handige methoden om van de sociale media gebruik te maken.

Sociale media analyse

Om gegevens te verkrijgen vanuit de sociale media aangaande uw producten dient u daaromtrent effectief informatie van de consument via die sociale media te verkrijgen. Daartoe zijn in het algemeen twee methoden:
 • directe benaderings methode: de sociale media is een handig communicatie tool om consumenten te benaderen aangaande de kwaliteit van uw geboden producten en diensten. Daartoe kunt u rechtstreeks vragen stellen aan de consument;
 • indirecte benaderings methode: u wilt naast directe informatie ook indirecte informatie weten. Indien u vragen stelt kan het zijn dat de werkelijkheid te mooi wordt afgeschilderd. Door de sociale media in de gaten te houden, kunt u achterhalen wat de consument vindt van uw producten, juist omdat de goede en slechte ervaringen naar vrienden en kennissen via de sociale media worden door verteld.

Opstellen doelstellingen

Iedereen stelt doelstellingen, zo ook u voor het optimaliseren van de afzet van uw product. Het is overduidelijk dat de primaire doelstelling is om winst te draaien en dat te vergroten. Daartoe dient u gegevens te verzamelen aangaande kansen en positieve aspecten van uw product. Op basis van die gegevens kunt doelstellingen opstellen voor:

 • verbeteren van de omzet van uw producten door informatie verstrekking via sociale media;
 • het uitbreiden van het afzetgebied en het vergroten van het aantal consumenten door consumenten tevredenheid te vergroten;
 • dit kan worden bereikt door op- en aanmerkingen van de consument verkregen via de sociale media in het product of dienst aan te passen, danwel via sociale media de consument verder te informeren en te beïnvloeden door uw producten te promoten.
Zo ziet u dat u via gewijzigde doelstelling aangaande de afzet van uw producten kunt komen tot meer afzet. Om ook als onderneming te profiteren van de sociale media, volgt u nu de opleiding sociale media.

Aanpak uitvoeren doelstelling

Om de sociale media, consumenten promotie en product afzet doelstellingen werkelijkheid te laten worden dient u daartoe een plan van aanpak op te stellen. Op welke manier kunt u op de meest effectieve manier de doelstellingen - op een strategische manier door positief gebruikt te maken van de sociale media – bereiken. Dit wordt dan ook wel het sociale media strategisch plan genoemd. Daarin worden de lange termijn plannen vastgelegd waarmee de doelstellingen van de onderneming worden bereikt via de sociale media. Om ook de sociale media dermate positief optimaal te beïnvloeden volgt u de opleiding sociale media.

Opleiding sociale media voor resultaat

Om effectief een beter resultaat te boeken bij de consument en dus de totale afzet maakt u handig gebruik van de sociale media. Via de sociale media kunt u zoveel consumenten bereiken, dat u daarmee effectief de omzet cijfers kunt laten groeien, maar ook het afzet gebied vergroten. Om ook positief te profiteren van de sociale media, volgt u nu de cursus social media.